Hand Painted Collection

16-/9-2016 Basic Clothing Archive

Brand

Nyeste serie af håndmalede t-shirts af Basic Clothing. Brandet der hylder minimalisme på en utraditionel måde hvorpå det simple og unikke mødes. Basic Clothing har også tidligere været kendt for deres efterhånden mange serier bestående af håndlavede designsI dette tilfælde har kubismens elementer været primær inspirations for værkerne. Hver eneste del bliver sammensat og designet i hånden af de unge kunstnere og entreprenører. Tøjet bliver derfor personligt på en helt ny og anderledes måde, der både tilfører hver enkelt et absolut unikt look. 

img_4198-kopi         img_4200-kopi“MAILBOX” by Basic Clothing

Serie

Denne serie består udelukkende af håndmalede T-shirts. Serien hedder “The Spray Collection” og ekslusivt designet af Basic ClothingDet indebærer, at hvert enkelt item er fuldstændig unik i og med, at der ikke findes to identiske. Nærheden bliver tydelig i form af et meget personligt præg på samtlige T-shirt i serien. Personligheden demonstreres på bedste vis igennem det kunsteriske splatter der påføres T-shirten. Udover det vil serien kun blive solgt i et meget begrænset antal.

img_4215-kopi        img_4219-kopi

“GUNSHOT” by Basic Clothing

Materiale

Formålet og tanken bag konceptet er at opnå et smukt design. Dog er det ikke uden omtanke til den virkelige verden. Basic Clothing bestræber sig på, at alle produkter skal være fremstillet på en etisk og samfundsmæssig korrekt måde. Derfor er Basic Clothing stolte af at kunne præsentere sine produkter, der netop lever op til de højeste etiske og samfundsmæssige standarder, som dækker over hele kollektionen. De gode forhold er forudsætning for alt liv og under alle omstændigheder giver disse både et muligheder og rettigheder til folk i branchen samt et bedre slutprodukt af højere kvalitet.

Når man er i branchen skinner det virkelig igennem hvor kompleks et liv tøjproducenter i nogen tilfælde udsættes for. Det vil Basic Clothing hjælpe til at komme væk fra ved, at se på tøj på en helt ny måde; Masseproduktion findes ikke i dette univers.

 

Processed with Snapseed.

“SUN” by Basic Clothing

Idea

Folk tvivler på hvad du siger, men man kan ikke misforstå handlinger. Basic Clothing vil bekæmpe samfundsskadelig masseproduktion af tøj. Det er et ligeså omfattende problem som så mange andre, men det er som om folk er tilbøjelige til at se igennem fingre med det. Derfor vil Basic Clothing igennem kunst skabe et univers, som gør det attraktivt og nemt for den enkelte konsument at finde et minimalistisk udtryk med flere elementer af noget kunsterisk. Derved kombinerer Basic Clothing det allermest simple i for af sorte og hvide genstande med innovative og anderledes elementer og udtryk i diverse designs.

img_4200-kopiLogo

Bagsiden af alle T-shirt i serien

 

Brand

Latest series of hand-painted t-shirts Basic Clothing. The brand that celebrates minimalism in an unconventional way it simple and unique meet. Basic Clothing has also been known for their now many series consisting of handmade designs. In this case, cubism elements been the primary inspiration for the works. Each part is composed and designed in the hand of the young artists and entrepreneurs. The clothes are therefore personally in a whole new and different way that add each one absolutely unique look.

Series

This series consists entirely of hand-painted T-shirts. The series is called “The Spray Collection” and exclusieve designed by Basic Clothing. This means that each item is entirely unique in the sense that there are no two identical. The proximity becomes evident in the form of a very personal touch to all the T-shirt in the series. The personality is demonstrated in the best way through the artistic splatter applied T-shirt. Besides the series will only be sold in a very limited number.

Idea

People doubt what you say, but you can not misunderstand actions. Basic Clothing will fight subversive mass production of clothing. It is an equally pervasive problem like so many others, but it is as though people tend to ignore it. Therefore, Basic Clothing through art create a universe, which makes it attractive and easy for the individual consumer to find a minimalist expression with more elements of something artistic. This combines Basic Clothing the most simple in the black and white objects with innovative and different elements and expressions in various designs.

 

Advertisements
Hand Painted Collection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s