BLACKOUT FOR BASICCLOTHING.DK

Lanceringen

Efter mange uger med eksperimentering lukkedes det, at få skudt nogle fede billeder af vores caps prints, vores custom tee shirts og vores sweatshirts. De kreative artister under navnet BLACKOUT fik produceret nogle helt unikke håndblegede produkter. Produkterne varierer fra gang til gang, så der findes ikke to ens produkter. De to unge designere – Lukas Borup og Martin Lunddorf brændte virkelig for ideén om, at kunne blege tøjet i håndet og på den måde designe få det bedste resultat. Vi var alle ivrige efter at komme igang!

Håndlavede designs

SLASH CAP - BLACKOUT BASICCLOTHING
SLASH CAP 1/1 – BLACKOUT&BASICCLOTHING

De forskellige nytænkende designs blev først skitseret, hvorefter skitserne blev realiseret. De unge talentfulde designere – Lukas Borup og Martin Lunddorf –  planlagde forskellige designs sammen med undertegnede – BASICCLOTHING. Vi spejdede efter, at skabe en rød tråd i kollektionen. Alt ting gik ret stærkt i denne periode. Vi unge ihærdige mennesker brugte mange timer sammen, fordi vi skulle gøre alting selv. Det blev gjort ordentligt, og resultatet af det håndlavede tøj samt caps blev et meget ekslusivt udtryk som vi var meget stolte og tilfredse over. For første gang lavede vi selv custom caps, dyed tshirts, custom jumpers og generelt bleget tøj.

Behind the scenes

Under hele processen skød vi forskellige private videoer, som blev til flere små film. Miljøet var blandt andet i vores private hjem samt i en lokal skov. Videoernes formål er, at give indblik i den proces vi gik igennem i forbindelse med projektet. BASICCLOTHING har en YouTube-kanal, hvor der bliver lagt videoer ud, som har relation til BASICCLOTHINGs projekter. Find videoerne her !!!

Materialerne

Først og fremmest leverede BASICCLOTHING det basale ensfarvede kvalitetstøj bestående af 100 procent Fine Cotton Jersey. De helt simple tee shirts og caps fungerede som et lærred, og dannede baggrund for en helt unik kollektion. Derudover blev der anvendt blegemiddel for at skabe en mættet dyed kontrast på basistøjet. Slutteligt benyttede de unge designere forskellige metoder for at skabe nogle nytænkende produkter, der giver et tøjet ungdommeligt og råt udtryk. Kollektionen BLACKOUT for BASICCLOTHING indeholder altså flere custom dyed produkter, der fremstår tendensbevidst samt moderigtigt og ydermere øger din synlighed og nedsætter dermed sandsynligheden for at blive overset.

Unik håndbleget T-shirt 1/1
Unik håndbleget T-shirt 1/1

Ved at kombinere fleksibilitet med stor synlighed bliver tøjet tilsat et unikt udtryk og de dyed materialer skaber altså cap printet samt nye løsninger af BASICCLOTHINGs billige ‘shirts  uden at gå på kompromis med komforten.

BLACKOUT

Bestående af to gode venner ved navn Lukas Borup & Martin Lunddorf. Bosat i Viborg og begge er færdige med deres gymnasielle udannelse. Begge er utroligt kreative. Drengene smed selv penge i projektet hvilket taler for, at de brænder for det. Det samme gælder deres arbejde for BASICCLOTHING, som snart gentages på en ny måde.

VIEW MORE FOR ENGLISH

The launch

After many weeks of experimentation closed it, getting shot some pics of our caps prints, our custom tee shirts and our sweatshirts. The creative artists under the name BLACKOUT had produced some unique håndblegede products. The products vary from time to time, so there are not two similar products. The two young designers – Luke Borup and Martin Lunddorf burned really the idea, to whiten the clothes in the seat and thus create the best result. We were all anxious to get started!

Handmade designs
The various innovative designs were first outlined, after which the sketches were realized. The young talented designers – Luke Borup and Martin Lunddorf – planned various designs along with myself – BASICCLOTHING. We looked for, creating a leitmotif of the collection. All things went quite strong in this period. We young energetic people spent many hours together, because we had to do everything yourself. It was done properly and the result of the handmade clothes and caps was a very exclusieve expression which we were very proud and happy about. For the first time we made even custom caps, dyed tshirts, custom jumpers and generally bleached clothing.
Behind the scenes

Throughout the process we shot various private videos which were for several small films. The environment was among other things in our homes and in a local forest. Video The purpose is to provide insight into the process we went through in the project. BASIC CLOTHING has a YouTube channel, which is laid out videos that relate to BASICCLOTHINGs projects. Find the videos here !!!

The materials

First of all delivered BASICCLOTHING the basic solid color quality clothes made of 100 percent Fine Cotton Jersey. The very simple tee shirts and caps served as a canvas and formed the backdrop for a unique collection. In addition, there was used a bleaching agent to create a saturated dyed contrast from the clothes. Finally took the young designers of different methods to create some innovative products that provide a clothes youthful and raw expression. The collection BLACKOUT for BASICCLOTHING thus contains several custom dyed products stands trend-conscious, fashionable and further increases your visibility therefore reducing the likelihood of being overlooked.
By combining flexibility with high visibility garment is added a unique expression and the dyed materials thus creates cap printed as well as new solutions of BASICCLOTHINGs cheap ‘shirts without compromising on comfort.
BLACKOUT

Consisting of two good friends named Luke Borup & Martin Lunddorf. Residing in Viborg and both have finished their upper secondary education. Both are incredibly creative. The boys threw themselves money in the project which suggests that they are passionate about it. The same applies to their work for BASICCLOTHING, soon to be repeated in a new way.

Advertisements
BLACKOUT FOR BASICCLOTHING.DK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s