Janus Mohr for BASICCLOTHING

Janus Mohr for BC black LS in dark
Janus Mohr for BC
black LS in dark

Lanceringen

D. 01/01-2015 blev webshoppen til BASICCLOTHING lanceret for første gang. En masse spænding blev udløst og i forbindelse med lanceringen af webshoppen blev der præsenteret et nyt samarbejde. En ung dansk designer brændte for nogle unikke designs hvor der indgik materialer som 3M og nylon. Det var som når man møder ind til din første arbejdsdag efter tre uger med sol og isvafler. Du er pænt groggy, men meget afklaret. Nu skal der ske noget. Vi ville skabe noget.

Håndlavede designs

De forskellige nytænkende designs blev først skitseret, hvorefter skitserne blev realiseret. Den unge talentfulde designer – Janus Mohr –  klippede og skar materialerne i hånden sammen med undertegnede – BASICCLOTHING. Alt ting gik ret stærkt i denne periode. Vi unge ihærdige mennesker brugte mange timer sammen, fordi vi skulle gøre alting selv. Det blev gjort ordentligt, og resultatet af det håndlavede tøj blev et meget ekslusivt udtryk som vi var meget stolte og tilfredse over.

Start først på denne Produktionsvideo, når du sidder ned.

Sidder du ned nu?

Jeg starter nu, det er din egen skyld, hvis du ikke sidder ned. Produktionsvideo

Materialerne

Først og fremmest leverede BASICCLOTHING det basale ensfarvede kvalitetstøj bestående af 100 procent Fine Cotton Jersey. De helt simple produkter fungerede som et lærred, og dannede baggrund for en helt unik kollektion. Derudover blev der anvendt håndskåret nylon for at skabe en mættet kontrast på basistøjet. Slutteligt benyttede de unge designere et reflekterende 3M materiale for at skabe nogle oplysende produkt, der giver et tøjet ungdommeligt udtryk. Kollektionen Janus Mohr for BASICCLOTHINJanus Mohr for BASICCLOTHING in darkness 3M detailsG indeholder altså flere reflekterende produkter, der fremstår tendensbevidst samt moderigtigt og ydermere øger din synlighed og nedsætter dermed sa
ndsynligheden for at blive overset. Ved at kombinere fleksibilitet med stor synlighed maksimerer vores reflekterende materialer sikkerheden uden at gå på kompromis med komforten.

Janus Mohr for BASICCLOTHING    In darkness 3M details

Janus Mohr

Jeg hedder Janus Mohr. Jeg bor i Århus og lige nu er jeg i gang med min gymnasielle udannelse. Jeg har længe har ambitioner inden for modeverden, men er i perioder kommet væk fra det igen, da der er kommet så mange døgnfluer inden for faget. Mange tænker kun på penge, og det kan få mig til at tage afstand. Det er måske, derfor jeg kun har lavet freelance jobs, da dette giver mig en vis frihed, som ændrer sig fra job til job. Det samme gælder for mit arbejde for BASICCLOTHING, som snart gentages på en ny måde.                                                   

Twillight Marketing                                                

I forbindelse med lanceringen af Janus Mohr for BASICCLOTHING opstod der en del opmærksomhed på diverse sociale medier. Især på Instagram og Facebook og hertil blev kontakten mellem Twilight Marketing og BASICCLOTHING stiftet

Twilight Marketing består af Morten Frøslev og Mathias Kildedal. Disse to unge talentfulde er fyre som har sans for kvalitet. De en stor interesse indenfor fotografering, video og medie og har arbejdet med det visuelle en stor del af deres liv. De stræber for at levere et professionelt produkt til en attraktiv pris. Drengene har investeret massere af tid og penge i projektet og har derfor alt udstyr, der skal bruges til at producere en reklamefilm – stor som lille.

Herfra blev der udarbejdet en reklamefilm, som afspejler udarbejdelsen af de håndlavede designs på bedste vis. Twilight Marketing filmer kun med professionelle videokameraer i Full-HD kvalitet. Twilight Marketing kan opfylde alle ønsker, blandt andet film optaget på kran, drone, steadicam, samt speak fra vores lydstudie.

View more for English

The launch

D. 01 / 01-2015 was webshop for BASICCLOTHING launched for the first time. A lot of excitement was triggered and the launch of the webshop was presented a new collaboration. A young Danish designer burned for some unique designs which included materials such as 3M and nylon. It was like when you meet in your first working day after three weeks of sun and ice cream cones. You are nicely groggy, but very clear. Now there must be something. We wanted to create something.

Handmade designs

The various innovative designs were first outlined, after which the sketches were realized. The young talented designer – Janus Mohr – trimmed and cut materials in hand along with myself – BASICCLOTHING. All things went quite strong in this period. We young energetic people spent many hours together, because we had to do everything yourself. It was done properly and the result of the handmade clothes was a very exclusieve expression which we were very proud and happy about.

First start of this video when you sit down.

Are you sitting down now?

I start now, it’s your own fault if you do not sit down. video

The materials

First of all delivered BASICCLOTHING the basic solid color quality clothes made of 100 percent Fine Cotton Jersey. The very simple products served as a canvas and formed the backdrop for a unique collection. In addition, there was used the nylon hand-cut to create a saturated contrast from the clothes. Finally, the young designers used a reflective 3M material in order to create some informational product that provides a garment youthful look. The collection Janus Mohr for BASICCLOTHING thus contain more reflective products that appear to trend-conscious, fashionable and further increases your visibility therefore reducing the chance to be overlooked. By combining flexibility with high visibility our reflective material maximizes protection without compromising comfort.

Janus Mohr

My name is Janus Mohr. I live in Aarhus and right now I’m working on my upper secondary education. I have long ambition in the fashion world but is at times come away from it again, because there are so many mayflies in the art. Many only think of money, and it can get me to take distance. Perhaps this is why I have only done freelance jobs as this gives me a certain freedom that change from job to job. The same applies to my work for BASICCLOTHING, soon to be repeated in a new way.

Twilight Marketing

In connection with the launch of Janus Mohr for BASICCLOTHING there was a lot of attention on various social media. Especially on Instagram and Facebook, and this was the contact between Twilight Marketing and BASICCLOTHING founded
Twilight Marketing consists of Morten Frøslev and Mathias Kildedal. These two young talented are guys who have a sense of quality. The great interest in photography, video and media and has worked with the visual much of their lives. They strive to provide a professional product at an attractive price. The boys have invested plenty of time and money in the project and therefore has all the equipment to be used to produce a commercial – large or small.

From here, it produced a commercial that reflects the preparation of the handmade designs in the best way. Twilight Marketing filming only with professional video cameras in Full-HD quality. Twilight Marketing can satisfy all, including movies recorded on the crane, drone, steadicam, and speak from our recording studio.

Advertisements
Janus Mohr for BASICCLOTHING

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s